Pradžia

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka paminėjo šventojo Jono Pauliaus II metus

2020 metus Lietuvos Seimas paskelbė šventojo Jono Pauliaus II metais. „Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius; jo vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį“, – sakoma nutarime.

Viešnagės, kuri vyko 1993 m. rugsėjo 4–8 d. metu popiežius Jonas Paulius II meldėsi Vilniaus arkikatedroje, Aušros Vartų šventovėje, Antakalnio kapinėse prie sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų. Vilniaus Vingio parke ir Kauno santakoje susirinkusiems aukojo Šv. Mišias. Rugsėjo 7 d., lankydamasis Kryžių kalne ir čia aukodamas Šv. Mišias, popiežius Jonas Paulius II dėmesį skyrė Kryžiaus slėpiniui. Paskutinėje savo kelionės stotyje – Šiluvoje Šventasis Tėvas trumpai privačiai pasimeldė Apsireiškimo koplyčioje, vėliau Bazilikoje susitiko su tikinčiaisiais.

Minint šiuos metus, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka š. m. rugpjūčio 28 d. organizavo edukacinė išvyką „Jono Pauliaus II pėdomis po Lietuvą“. Išvykoje, kurios metu buvo aplankyti Aušros Vartai, Vilniaus arkikatedra ir Kryžių kalnas, dalyvavo 40 bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų. Kelionės metu dalyviai turėjo galimybę pagilinti savo žinias apie šv. Joną Paulių II, akivaizdžiai pamatyti vietas, kur lankėsi popiežius, sudalyvauti viktorinoje ir pažiūrėti filmą apie Joną Paulių II-ąjį.

Paveiksliukas