Pradžia

Nepalaužiamas tikybos skleidėjas

946 316 regular nepalau iamas tikybos skleid jas1

Spalio 30 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje įvyko renginys „Tėvo Stanislovo tremtis ir dabartis“ skirtas Algirdo Mykolo Dobrovolskio (tėvas Stanislovas) 100 gimimo metinėms.

Gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje geležinkelių tarnautojo šeimoje. 1936 m. įstojo į Plungės mažųjų brolių kapucinų vienuolyną. 1944 metų kovo 25 d. mažesnysis brolis kapucinas buvo įšventintas į kunigus ir tapo Tėvu Stanislovu. Trys metus tarnavo Plungėje, 1947 m. buvo perkeltas į kapucinų vienuolyną Petrašiūnuose, Kaune. 1948 m. tėvą Stanislova labai sukrėtė sovietų valdžios įvykdytas masinis gyventojų trėmimas, kurio metu buvo ištremta daugiau nei 40 tūkst. žmonių. Agitavo tikinčiuosius melstis už deportuotus. Dėl to jam buvo uždrausta sakyti pamokslus, o rugpjūčio mėnesį buvo suimtas ir nuteistas 10 metams. 1956 metais (po 8 metų kalėjimo) buvo paleistas ir grižo į Lietuvą ir buvo paskirtas į Jurbarko r. Vertimų parapiją. 1957 m. kovo mėn. vėl suimamas, bausmė pagal tą patį straipsnį „antitarybinė agitacija nacionalistiniais arba religiniais motyvais“, rugpjūčio mėn. paleistas. Kadangi kapucinų vienuolija tuo metu buvo panaikinta jam buvo uždrausta turėti tonzūrą, auginti barzdą ir vilkėti vienuolio rūbais. Leista dirbti tik kaip dieceziniam kunigui. 1976 m. buvo tardomas. 1981 m. suorganizavo procesiją į Šiluvą. Lietuvai tapus nepriklausoma, atkūrė kapucinų namus Dotnuvoje. 2001 metais tėvas Stanislovas sužinojo, kad serga vėžiu. Mirė 2005 m. birželio 23 dieną.

Renginio metu darbuotojai susipažino su tėvo Stanislovo gyvenimu, veikla, filosofija, turėjo galimybę pamatyti nuotraukas. Buvo parodytas trumpas filmas apie tėvą Stanislovą, kuriame jisai dalijasi prisiminimais iš Sibiro.

                                                                                                                                  Tekstas Miroslava Bartoševič

                                                                                                                                   Nuotr. Elena Radevič

Paveiksliukas