Kraštotyros darbai

2012 05 18

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Palionienė, Danutė. „Išrašysiu apie dangų...“: poetės D. Pavilionienės gyvenimas ir kūryba. – 1999. – 22 p.: portr. – Spausd. – Vilniaus r. Maišiagalos b-ka, 2002.
2. Sinkevič, Stanislava. Klaidžiojantys svajonėse: jaunųjų poečių kūryba. – 1999. – 55 p. – Spausd. – Vilniaus r. Lavoriškių b-ka, 2002.
3. Sinkievič S. Bronisław Taraszkiewicz (literat, publicysta, pochodzącyz Wileńszczyzny): szkic biograficzny. – 26 p. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1982.

Skaityti daugiau...
2012 05 18

Kraštotyra

1. Boroško Z. Nykstantis Šutnių kaimas = Wymierająca wieś Szutnie. – 1997. – 18 p.: 5 p. priedų. – Rankr. – Vilniaus r. SCB, Medininkų k. b-ka, 1997.
2. Loiko T. Воспоминания об исчезнивших деревнях-хуторах Бяздонской апилинки: [žmonių atsiminimai apie Bezdonių apylinkės išnykusius kaimus ir vienkiemius]. – 1994. – 8 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.
3. Minginovič L. Apie mus rašo (1992–1997 m.): [Pikeliškių mikrorajonas spaudos puslapiuose]. – 1997. – 50 p. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-a, 1997.

Skaityti daugiau...
2012 05 18

Biografijos

1. Буйновска, Фатима. Беспокойная память: apie Baltosios Vokės kaimo gyventoją Pelagėją Petrovec. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.
2. Жойдикене С. „Люди труда и славы“: [aplankas apie Paberžės apylinkės darbininkus]. – 1981. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus r. Paberžės b-ka, 1982.

2012 05 18

Istorija

1. Gaidamavičienė E. Sunki tremtinio dalia: apie Nemėžio apylinkės gyventojus, patyrusius žiaurų genocidą. – 2002. – 12 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. SCB Nemėžio b-ka, 2002.
2. Jermal, Rima. Bez winny winni: Dūkštų apylinkės tremtinių atsiminimai. – 2001. – 11 p. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. Dūkštų b-ka, 2002.
3. Loiko, Teresa. Oi, sunkūs tremties keliai...: tremtinės Stefanijos Vitkūnienės atsiminimai. – 2001. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.

Skaityti daugiau...
2012 05 24

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Boroško, Zofija. Pilkapių kaimo istorija = Historia wsi kurhany. – 1998. – 15 p.: 6 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Medininkų b-ka, 2002. 
2. Durko T. Wieś Korwie wczoraj i dziś: [apie Karvių kaimą]. – Karvys, 1997. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Karvių k. b-ka, 1997. 
3. Gaidamavičienė E. Nemėžio buvusio dvaro rūmai ir arklidė. – Nemėžis, 1993. – 19 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.

Skaityti daugiau...