Kraštotyros darbai

2012 05 18

Švietimas. Mokyklos

1. Gaidamavičienė E. Žmogus, gėris, grožis, poezija: apie Nemėžio vidurinės mokyklos mokytojos Vlados Kvedarienės gyvenimą ir kūrybą. – Nemėžis, 1995. – 30 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.
2. Loiko, Teresa. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla: mokyklos istorijos puslapiai. – 1999. – 14 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.
3. Loiko, Teresa. Su šviesia viltim eina per gyvenimą: [apie veteranę mokytoją Janiną Gudėnienę]. – Bezdonys, 1995. – 45 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.

Skaityti daugiau...
2012 08 06

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Bužynska J. Przysłowia i powiedzenia ludowe, panujące k krauju wileńskim: [Vilniaus krašto liaudies patarlės ir priežodžiai]. – Sklėriškės, 1995. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.
2. Bužynska J. „Wieczorynki“ na Wileńszczyźnie: [žmonių atsiminimai apie liaudiškas vakarones]. – Sklėriškės, 1997. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.
3. Gaidamavičienė E. Nemėžio totoriai. – Nemėžis, 1994. – 36 p.: 5 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997. (PDF, 6,48 MB)

Skaityti daugiau...
2012 05 18

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Loiko, Teresa. Žuvininkystės ūkis „Arvydai“: ūkio istorija ir dabartis. – 1998. – 25 p.:26 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.
2. Vilniaus valstybinio žirgyno socialistinio darbo pirmūnai: [albumas su nuotr]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.
3. Буйновска, Фатима. История одной жизни: [iš gėlininko – selekcijon. E. Kevičo prisiminimų]. – 1998. – 45 p.: 25 p. priedų. – Rusų k. – Spausd. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.

Skaityti daugiau...
2012 05 18

Menas. Architektūra

1. Nikončyk, Irena. Kapai – mūsų šaknys = w mogiłach nasze korzenie : apie Ažulaukės parapijos kapines. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 2002.
2. Верхоламова Н. Народные умельцы Кальвяляйской апилинки: [apie Kalvelių apylinkės liaudies menininkus]. – Kalveliai, 1994. – 12 p.: priedai. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Kalvelių k. b-ka, 1997.
3. Герасимович И. Архитектурные памятники Вайдотской апилинки. – 1986. – 20 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 1987.

Skaityti daugiau...
2012 05 18

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Paldavičiūtė G., Maksimovič H. Sudervės apylinkės kryžiai. – Sudervė, 1996. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Sudervės ir Rastinėnų k. b-ka, 1997.
2. Seliatyckienė L. Meilė gamtos grožiui: [apie medžio drožėją A. Butkų]. – T. Vokė, 1997. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1997.
3. Šibina, Galina. Z życia i twórczości Haliny Bakuło: apie liaudies dailininkę H. Bakulo. – 1998. – 15 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Rukainių b-ka, 2002.