Krašto žymūs žmonės

Rajono garbės piliečiai

2018 11 26

Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Vilniaus rajonui.

Dziekan Antonius (Antoni Dziekan) (1914-12-29–2004-02-12) – kunigas, teologijos magistras. Nuo 1962 m. klebonavo Sužionių parapijoje. Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas  2002 metais už nuopelnus Sužionių parapijai bei Vilniaus kraštui.

Obrembski Juzef (Józef Obrębski) (1906-03-19–2011-06-07 ) – kunigas, monsinjoras. Nuo 1950 metų dirbo Maiįšiagalos parapijoje. Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2001 metais     už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui.   

Stelmachovski Andžej (Andrzej Stelmachowski) (1925-01-28–2009-04-06) – lenkų teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas. Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2002 metais už ypatingus nuopelnus Vilniaus rajono švietimui. 

Stančik Dariuš (Dariusz Stańczyk) – kunigas, visuomeninis veikėjas,  gimė Lenkijoje. 1993–1996 metais dirbo Šumsko šv. Mykolo Arkangelo parapijos klebonu. Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2003 metais už nuopelnus Vilniaus rajonui. „Metų Lenko 2003“ titulo laimėtojas.

Tomaševskis Valdemaras (Waldemar Tomaszewski) (gimė 1965 m. Vilniuje) – inžinierius – Lietuvos ir Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos atstovas Europos Parlamente. Lietuvos Rinkimų Akcijos įkūrimo iniciatyvinės grupės koordinatorius. Nuo 1999 m. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas. Lenkijos Žečpospolitos Komandorų kryžiaus ordino „Už nuopelnus“ kavalierius, „Metų Lenko 2005“ titulo laimėtojas. 2015 m. birželio 26 d. už nuopelnus Vilniaus kraštui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Počikovska-Janušauskienė Leokadija (gimė 1955 m. Baltarusijoje) – politikė, Lietuvos Seimo narė, Lietuvos ir Vilniaus rajono politinė bei visuomenės veikėja. Nuo 1995 m. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narė, partijos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2004 m. – Seimo narė, Valstiečių liaudininkų frakcijos narė. 2013–2014 – Žemės ūkio viceministrė. 2015 m. birželio 26 d. už nuopelnus Vilniaus kraštui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė Seimo narei Leokadijai Počikovskai Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Gulbinovičius Henrykas (Henryk Gulbinowicz) – lenkų dvasininkas, kunigas katalikų kardinolas, Vroclavo (Lenkija) arkivyskupas metropolitas. Gimė 1923–10–17 Šukiškių kaime, Buivydžių sen. Yra parašęs apie 300 straipsnių moralinės teologijos, etikos, ekumenizmo klausimais ir Lenkijos rytinių žemių tematika. Jo gyvenimo šukis – „padėti tiems, kuriems gyvenime nepavyko“. Kardinolas pastoviai palaikė ryšius su savo gimtuoju Vilniaus kraštu. Pagal galimybes rėmė bažnyčių remontus, organizuodavo mokinių išvykas į Lenkiją ir t.t. Atvažiuodamas į Vilnių būtinai aplankydavo Buivydžius, kur praėjo jo vaikystė ir jaunystė, susitikinėjo su Vilniaus krašto tikinčiaisiais, aukodavo mišias. 1980 m. buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos pietinės dalies apaštalinių administratoriumi 2015 m. balandžio 29 d. už nuopelnus Vilniaus kraštui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kardinolui Henrikui Gulbinovičiui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.