Baltoji chrizantema

2019 12 18

baltojiBaltoji chrizantema: [romanas] / Mary Lynn Bracht; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019 – 375 p.

Mary Lynn Bracht debiutinis romanas „Baltoji chrizantema“ pasakoja iki šiol Vakarų pasaulyje mažai girdėtą istoriją apie šimtus tūkstančių Korėjos moterų bei mergaičių, kurios Antrojo pasaulinio karo metais Japonijai kolonizavus Korėją pateko į Japonijos armijos seksualinę vergiją. Autorės pastabose, kurios apima ir karo niokojamos šalies istorinių įvykių chronologiją, Bracht nusako savo knygos atsiradimo paskatas: aprašyti šiuos siaubingus dalykus ir atkreipti į juos dėmesį, kad praeities nuodėmės nebepasikartotų.