Naujienos

2019-tieji – Vietovardžių metai

2019 05 07

Vietovardžiai yra svarbi mūsų kalbos dalis. Tai labai seni žodžiai, kurie slepia daug paslapčių. Vietovardžiais domisi ir istorikai, ir geografai, ir etnografai.

Tradiciniuose vietovardžiuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūrinio palikimo dalis.

Iš gyvenamųjų vietovių sąrašo jau yra išbraukta tūkstančiai kaimų pavadinimų (tradicinių vietovardžių) – pradedant sovietmečiu (1959–1989 m. išbraukta 5,6 tūkst.) ir baigiant šiais laikais. Kai kuriose savivaldybėse ir toliau iš juridinės vartosenos braukiami istoriniai kaimų pavadinimai (kaimui likus be gyventojų ir trobesių, jo teritorijai suteikiamas gretimos gyvenamosios vietovės pavadinimas). Todėl pagal dabar galiojančią įstatyminę bazę grėsmė išnykti yra iškilusi dar 4000 kaimų ir viensėdžių vardų.

Kaimų ir viensėdžių senieji pavadinimai yra svarbi valstybės kultūros paveldo dalis, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė.

Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, Seimas paskelbė 2019 metus Vietovardžių metais.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė bibliotekoje ir jos padaliniuose šiemet organizuojamos parodas, vyksta renginiai, skirti mūsų krašto vietovardžiams. Daugiau apie Vilniaus krašto vietovardžius galima sužinoti čia.