Struktūra ir kontaktai

Interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka ir gyvenimo aprašymas sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) atskirų darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai; įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; informacija apie įstaigos administracijos padalinius.