Krajoznawstwo

2018 05 17

Biblioteka w zbiorze krajoznawczym gromadzi informację o kraju – jego przeszłości, obecności i wizjach na przyszłość, a także informacje i dokumenty, dotyczące słynnych rodaków.

Kraj – rejon wileński

Rodak – człowiek, który:

– urodzony w naszym regionie, dorastał, żył, pracował;

– urodzony, ale którego działalność przejawia się gdzie indziej;

– urodzony gdzie indziej, ale którego działalność przejawia się w naszym kraju;

– urodzony i żyjący gdzie indziej, ale działalność i praca ściśle związana z naszą ziemią;

– którego życie i działalność są związane tylko z naszym krajem przez określony czas;

– mieszka gdzie indziej, ale pracuje w naszym kraju.

Od 2008 roku Biblioteka Centralna Samorządu Rejonu Wileńskiego jako partner uczestniczy w ciągłym projekcie „Wrota Wileńszczyzny („Vilnijos vartai), administrowanym przez Powiatową Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Celem projektu jest stworzenie strony internetowej „Wrota Wileńszczyzny do rozpowszechniania informacji krajoznawczej o powiacie wileńskim (miasta Wilna, Elektreny, Soleczników, Szirwinty, Święciany, Troki, Wiłmergie i Wileńszczyzny).

Zbierane są informacje o dzielnicach rejonu wileńskiego, a także biogramy (krótkie biografie) nominowanych i sławnych osób, które są upamiętnione w rejonie wileńskim.