W 160. rocznicę Powstania Styczniowego – poczuj ducha powstania

W 2023 roku przypada 160. rocznica Powstania Styczniowego. W powstaniu 1863–1864 roku narody dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego – Litwini, Polacy, Białorusini i Ukraińcy – dążyły do wyzwolenia się spod ucisku Imperium Rosyjskiego. Walki niepodległościowe toczyły się również…

Powstanie styczniowe 1863–1864 na łamach prasy Wileńszczyzny za lata 2003–2022

W 2023 roku przypada 160. rocznica powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu w Warszawie, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie. Powstanie 1863–1864 było próbą wyzwolenia się narodów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego – Litwinów, Polaków, Białorusinów i Ukraińców – spod…

Warsztaty dla dzieci „Świąteczny Aniołek”

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprasza dzieci na świąteczne warsztaty twórcze. Dzieci dowiedzą się jak święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok obchodzone są w różnych państwach świata. Po zdobyciu nowej wiedzy o świątecznych tradycjach, uczestnicy wykonają anioły na choinkę. Obowiązuje…