„Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski” kontynuacja projektu w Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego

W 2018 roku Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego realizowała projekt „Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski”. To był cykl zajęć zapoznawczych z postacią Józefa Piłsudskiego na Litwie. W 2022 roku biblioteka kontynuuje projekt o działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce. Czytelnicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzą miejsca pamięci Marszałka w Łodzi.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Projekt poświęcony postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego dobiegł końca

W dniach 6–8 października czytelnicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięli udział w ostatnim etapie projektu „Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski II”. W ramach kontynuacji projektu czytelnicy biblioteki upamiętnili i przybliżyli osobę pierwszego Marszałka Polski, pogłębili wiedzę o nim, odwiedzili miejsca związane z jego życiem i działalnością w Polsce.

W ciągu dwóch dni uczestnicy wraz z przewodnikiem poznawali miejsca pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Szczególną uwagę zwróciła tablica pamiątkowa poświęcona Marszałkowi przy ulicy Wschodniej w Łodzi, gdzie w latach 1899–1900 w lokalu nr 4 na I piętrze mieściła się tajna drukarnia „Robotnika”, prowadzona przez Marszałka. Drukarnia działała do 21/22 lutego 1900, gdy Piłsudski został aresztowany, a drukarnia została zlikwidowana.

Kolejnym punktem zwiedzania było dawne więzienie przy ul. Długiej, gdzie w 1900 roku był więziony Piłsudski. Obecnie tu jest siedziba Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również pomnik Marszałka, znajdujący się u zbiegu ulic Kilińskiego i Traugutta. Pomnik ustawiony jest na wyłożonym kostką skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelec”, nieopodal Łódzkiego Domu Kultury.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór poświęcony patronowi, na który składają się pisma jego autorstwa oraz liczne opracowania jemu poświęcone. W zbiorach biblioteki znajduje się również zapis filmowy z przedwojennej kroniki przedstawiający moment wmurowania kamienia węgielnego. Podobizna Piłsudskiego widnieje na obowiązującym ekslibrisie, drukach firmowych oraz na ufundowanym w 2000 roku, z inicjatywy dyrektor Elżbiety Pawlickiej, sztandarze. Wszelkie rocznice związane z patronem są akcentowane w bibliotece wystawami, sesjami popularno-naukowymi, odczytami lub konkursami m.in. w 1995 roku przeprowadzony został konkurs recytatorski poświęcony patronowi.

Goście z Litwy byli powitani ciepło i serdecznie. Zwiedzili bibliotekę poznając poszczególne jej działy: Dział Zbiorów Audiowizualnych, Dział Dziecięcy, Czytelnię Główną i Dział Zbiorów Specjalnych. Odbyły się wspólne dyskusje nad postacią Józefa Piłsudskiego, bohatera narodowego.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.