„Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski” kontynuacja projektu w Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego

W 2018 roku Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego realizowała projekt „Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski”. To był cykl zajęć zapoznawczych z postacią Józefa Piłsudskiego na Litwie. W 2022 roku biblioteka kontynuuje projekt o działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce. Czytelnicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzą miejsca pamięci Marszałka w Łodzi.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.