Popołudnie wspomnień „O czym pamięta dąb z Glinciszek”