Powstanie styczniowe 1863–1864 na łamach prasy Wileńszczyzny za lata 2003–2022

W 2023 roku przypada 160. rocznica powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu w Warszawie, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie. Powstanie 1863–1864 było próbą wyzwolenia się narodów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego – Litwinów, Polaków, Białorusinów i Ukraińców – spod ucisku Imperium Rosyjskiego. Był to najbardziej bojowy, najdłużej trwający ruch wyzwoleńczy i walka o wolność w Imperium Rosyjskim w XIX wieku.

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego opracowała bibliografię artykułów opublikowanych w prasie Rejonu Wileńskiego w latach 2003–2022. Lista obejmuje około 300 artykułów z prasy periodycznej Wileńszczyzny (czasopisma: „Kultūros barai”, „Literatūra ir menas”, „Nemunas”, „Tarp knygų” „Magazyn Wileński” i gazety: „Mano dienos”, „Lietuvos aidas”, „Lietuvos rytas”, „Naujoji Romuva”, „Respublika”, „Tremtinys”, „Vakaro žinios”, „Voruta”, „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”) publikowanych w latach 2003–2022, w których było pisane o Powstaniu styczniowym.

Spis bibliograficzny sporządziła kierownik Wydziału informacji bibliograficznych Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Baranowskaja

Spis bibliograficzny (318 KB).