Rok 2021. Obchody Roku Konstytucji 3 Maja

W Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego ruszył projekt „Rok 2021. Obchody Roku Konstytucji 3 Maja”. Celem projektu jest uczcić 230 rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów są częścią wspólnego dziedzictwa historycznego Litwy i Polski, wzmacniające pamięć historyczną naszych narodów oraz są jednym z zasadniczych elementów wielowiekowego dziedzictwa stosunków polsko-litewskich. Z tej okazji Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowała szereg konkursów, wystawę źródeł oraz imprezę z udziałem aktorów z Polskiego Teatru w Wilnie, artystów Zespołu Folklorystycznego „Rudomianka” i szanownych gości z różnych placówek w Rudominie oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Już zostało przeprowadzone wirtualne spotkanie „Wiwat Maj, piękny Maj” z historykiem oraz nauczycielem Wileńskiego Centrum Nauczania Agroekologii Michałem Treszczyńskim. W czasie spotkania mieliśmy możliwość obejrzeć występy uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy źródeł, poświęconych 230 rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja, która czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.

Projekt finansowany ze Środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Podsumowanie projektu „Rok 2021. Obchody Roku Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”

 

21 listopada odbyło się uroczyste zakończenie projektu pod tytułem „Rok 2021. Obchody Roku Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów” realizowanego przez Centralną Bibliotekę Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na początku imprezy Mirosław Wojciulewicz, dyrektor Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawił przebieg realizacji oraz wyniki projektu. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację idei, a mianowicie przedstawicielom Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, historykowi oraz nauczycielowi Michałowi Treszczyńskiemu, dekoratorce sali Annie Prokopowicz.

Następnie widzowie zostali zaproszeni do obejrzenia sztuki napisanej przez polskiego romantyka Aleksandra Fredry „Zemsta” w mistrzowskim wykonaniu aktorów Polskiego Teatru w Wilnie. Akcja komedii rozgrywa się w zamku podzielonym na pół ceglanym murem na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej niedługo po ostatnim rozbiorze Polski. Zamek należał do dwóch sąsiadów, którzy nieustannie się kłócili. Utwór oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, napisany gwarą południowo-wschodniej Polski, pełen literackich parafraz i przysłów. W rzeczywistości konflikt między dwoma sąsiadami zamku trwał przez 30 lat i zakończył się małżeństwem ich potomstwa.

Po zabawnym i czarującym przedstawieniu goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego dzielili się wrażeniami ze spektaklu, dziękowali aktorom oraz organizatorom wydarzenia.

Piękna i udana inicjatywa uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego między Litwą i Polską jest niebawem symbolem przyjaźni i trwałej więzi między narodami obu krajów.

Projekt jest finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021” oraz przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.