Apie mus

Apie mus

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA

Biblioteka įkurta balandžio 28 dieną 1940 metais. Tuo metu ji vadinosi Rudaminos valstybine viešąja biblioteka. Pradinis literatūros fondas buvo tik 808 egzemplioriai spaudinių.

1950 metais po valsčių, kaip administracinių centrų, panaikinimo buvo sudarytas Vilniaus rajonas. Rudaminos biblioteka tapo Vilniaus rajono biblioteka su kaimo filialais.

1962 metais prie Vilniaus rajono buvo prijungta didžioji dalis panaikinto Nemenčinės rajono, taip pat ir Nemenčinės miestas. Šioje teritorijoje buvusios bibliotekos perduotos Vilniaus rajono bibliotekos pavaldumui.

1977 metais Vilniaus rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė biblioteka tapo centrine su centralizuotu bibliotekų valdymu ir vieningu spaudinių fondu.

Vilniaus rajono centralizuotą bibliotekų sistemą (toliau – CBS) sudarė centrinė biblioteka (Rudaminoje), Nemenčinės miesto bei 50 kaimo filialų. Per 40 metų dalis filialų buvo uždaryta.

1982 metais po ilgos vienuolikos metų rekonstrukcijos, biblioteka grįžo į naujai suremontuotas patalpas Rudaminos kultūros centre.

Nuo 2007 m. lapkričio mėn. biblioteka turi savo logotipą.

2013 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono Centrinė biblioteka gavo savarankiškumo statusą ir buvo pervadinta į Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką.

Centralizuotos bibliotekų sistemos spaudinių fondai 2017 metais sudarė 350656 egzemplioriai, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka ir struktūriniai padaliniai aptarnavo 9341 vartotoją.

Dabar Vilniaus rajone veikia Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Nemenčinės miesto suaugusiųjų vartotojų ir Vaikų bibliotekos bei 40 kaimo filialai.