1863–1864 m. sukilimas Vilniaus krašto spaudos puslapiuose 2003–2022 metais

2023 m. sukanka 160 metų, kai Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, greitai išsiplėtęs ir visoje Lietuvoje. 1863–1864 m. sukilimu buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės tautos – lietuviai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai – siekė išsivaduoti iš Rusijos imperijos priespaudos. Tai buvo kovingiausias, ilgiausiai trukęs išsivadavimo sąjūdis bei kova už laisvę Rusijos imperijoje XIX amžiuje.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka parengė Vilniaus krašto spaudoje 2003–2022 metais publikuotų straipsnių bibliografijos sąrašą. Į sąrašą įtraukta apie 300 straipsnių įrašų iš Vilniaus krašto periodinės spaudos (žurnalų: „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Tarp knygų“, „Magazyn Wileński“ ir laikraščių: „Mano dienos“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos rytas“, „Naujoji Romuva“, „Respublika“, „Tremtinys“, „Vakaro žinios“, „Vilniaus krašto savaitraštis“, „Voruta“, „Kurier Wileński“, „Tygodnik Wileńszczyzny“), kurioje rašoma apie 1863–1864 m. sukilimą ir apie šiam įvykiui skirtus renginius, to laikotarpio didvyrių atminimo įamžinimui.

Bibliografijos sąrašą parengė Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Irena Baranovskaja

Bibliografijos sąrašas (318 KB).