„Kas gimė lenku, turi būti patriotas“ – projektas, skirtas Aleksandrai Pilsudskai Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje

Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose bus įgyvendinamas projektas „Kas gimė lenku, turi būti patriotas“. Projekto tikslas – plėsti žinias apie maršalą Juzefą Pilsudskį ir jo žmoną Aleksandrą Pilsudską: Lenkijos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Aleksandros Pilsudskos metais. Vilniaus krašto jaunimas dalyvaus susitikime Bezdonyse paskaitoje „Aleksandra Pilsudska Vilniaus krašte“. Kito renginio metu aplankys su maršalo žmona susijusias memorialines vietas Suvalkuose ir Varšuvoje.

Projektą Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis subsidijuoja šv. Maksimilijono Marijos Kolbe lenkų kalbos plėtros institutas.