Poetų, susijusių su Vilniaus rajonu, kūrybos apžvalga

   Gebėjimas rašyti yra didelė dovana ir atsakomybė. Tai lyg įpareigojimas aprašyti pasaulį, kokį mato akys, įgarsinti visų žmonių mintis ir jausmus. Kiekvienas jaučiame garsus, spalvas, kvapus skirtingai, tačiau poetas leidžia tai suvokti, įprasminti, paliesti. Šią dovaną gauna tik labai jautrios sielos ir didelės širdies žmonės.

   Gerbiamas skaitytojau, Jūsų dėmesiui siūloma su Vilniaus rajonu susijusių poetų kūrybos apžvalga. Apžvalgos pradžioje minimi XV–XIX amžiaus poetai, kurie tam tikrą laiką gyveno dabartinėje Vilniaus rajono teritorijoje. Tai Motiejus Kazimieras Sarbievijus (lenk. Maciej Kazimierz Sarbiewski) (1559 02 24—1640 04 02), Adomas Naruševičius (lenk. Adam Stanisław Tadeusz Naruszewicz) (1733 10 20—1796 08 08), Slovackis Julijus (lenk. Juliusz Słowacki) (1809 09 04—1849 04 03), Sirokomlė Vladislavas (lenk. Władysław Syrokomla, tikras vardas (lenk. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz) (1823 09 29—1862 09 15), Francišakas Bahuševičius (balt. Францiшак Багушевiч) (1840–1900), Zofija Bohdanovičova (lenk. Zofia Bohdanowiczowa) (1898 04 30—1965 10 13).

   Skyriuje Iš mokytojų kūrybos“ apžvelgiama rajone dirbančių ar dirbusių mokytojųpoetų: Audronės Vingelienės, Neringos Rasikaitės-Bratiškienės, Jelenos Garliauskienės (Nemenčinės K. Parčevskio ir Gedimino gimnazijos), Alberto Skyrelio (Eitminiškių vid. mokykla), Renatos ir Reginos Pščolovskų (Sužionių vid. mokykla), Vandos Banilytės-Kvedarienės, Zbignevo Macijevskio (Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija) bei Aleksandro Sokolovskio (Medininkų vid. mokykla) kūryba.

   Skyriuje „Vilniaus rajone gimę poetai“ rašoma apie Vilniaus krašto lenkų liaudies poečių Jadvygos Ingelevič, Helenos Subotovič ir Danutos Voleiko bei Lietuvos rašytojų sąjungos narių Aleksandro Sokolovskio, Alinos Lassotos, Aleksandro Sniežko, Leokadijos Komaišo, Juzefo Šostakovskio, Irenos Duchovskos bei Voicecho Piotrovičiaus kūrybą. Minimos sesės – poetės Regina ir Renata Pščolovskos, gimusios Skleriškių kaime, dabar dirbančios Sužionių mokykloje bei apie kultūros ir visuomenės veikėja, poetė Apolonia Skakovska. Rašoma apie ilgus metus Nemenčinėje gyvenusios ir dirbusios gydytojos Teresės Tumėnaitės-Paberalienės gyvenimą bei poeziją.

   Eilėraščius apie įvairias Vilniaus krašto vietoves yra parašę ir poetai: Sigitas Geda, Jacek Podsiadlo, Antanas Gailius. Judita Vaičiūnaitė, Kerry Shawn Keys ir Genė Sereikienė.

   Apžvalga iliustruota knygų viršelių nuotraukomis, pabaigoje pateikta poetų leidinių bei eilėraščių Vilniaus kraštui bibliografija. Bibliografijoje aprašai pateikiami autorių pavardžių abėcėlės seką.

   Apžvalgą parengė VRSCB bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Irena Baranovskaja.

Baranovskaja, Irena. Poetų, susijusių su Vilniaus rajonu, kūrinių apžvalga. – Rudamina: VRSCB, 2021. – 25 p.: iliustr. – Bibliogr. p. 11–25.