Projekto „Mūsų kraštietis – Juzefas Pilsudskis“ tęsinys Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje

2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka vykdė projektą „Mūsų kraštietis – Juzefas Pilsudskis“. Tai buvo užsiėmimų ciklas, skirtas supažindinti visuomenę su Juzefo Pilsudskio asmenybe Lietuvoje. 2022 m. biblioteka tęsia projektą apie maršalo Jozefo Pilsudskio veiklą Lenkijoje. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos skaitytojai lankysis Lodzėje, aplankys maršalo paminklines vietas.

Projektą finansuoja Ministro Pirmininko kanceliarija pagal konkursą „Polonija ir lenkai užsienyje 2022“.

Projektas „Mūsų kraštietis Juzefas Pilsudskis“ Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje baigėsi

Spalio 6–8 d. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos skaitytojai dalyvavo projekto „Mūsų kraštietis – Juzefas Pilsudskis“ tęsinyje. Buvo organizuota ekskursija su gidu po Juzefo Pilsudskio atminimo vietas Lodzėje. Verta paminėti atminimo lentą Juzefui Pilsudskiui Rytų gatvėje, kur 1899–1900 m. pirmo aukšto patalpose veikė Maršalo vadovaujama slapta „Robotniko“ spaustuvė. 1900 m. vasario 21–22 dienomis Juzefas Pilsudskis buvo suimtas, o spaustuvė buvo uždaryta. Dar viena atmintina vieta – buvęs kalėjimas Długa gatvėje, kuriame 1900 m. Maršalas buvo kalinamas. Šiandien čia įsikūręs Nepriklausomybės tradicijų muziejus. Ekskursijos dalyviai aplankė Juzefo Pilsudskio paminklą, esantį Kilinskio ir Traugutta gatvių sankryžoje. Vėliau grupė apsilankė Apskrities Maršalo Juzefo Pilsudskio vardo viešojoje bibliotekoje Lodzėje. Čia sukaupta gausi knygų kolekcija, kurią sudaro jo raštai ir daugybė jam skirtų studijų. Juzefo Pilsudskio atvaizdą galima pamatyti ekslibrise ant firminių bibliotekos spaudinių ir 2000 m. direktorės Elžbietos Pavlickos iniciatyva sukurtos vėliavos. Visos su Maršalu susijusios sukaktys bibliotekoje minimos parodomis, mokslo populiarinimo užsiėmimais, paskaitomis ar konkursais.

Ekskursijos dalyviai iš Lietuvos buvo šiltai sutikti bibliotekos darbuotojų, kurie papasakojo apie bibliotekos istoriją ir aprodė Audiovizualinių rinkinių, Vaikų literatūros, Specialiųjų rinkinių skyrius bei Pagrindinę skaityklą.

Projektą finansuoja Ministro Pirmininko kanceliarija pagal konkursą „Polonija ir lenkai užsienyje 2022“.