Prasmingo turinio moterims paieškos

Problema

Šimtmetį visame pasaulyje nematyto masto COVID-19 viruso sukelta pandemija verčia darbo rinką išgyventi rimtus pokyčius ir nežinomybę. Lietuvoje maitinimo, apgyvendinimo, grožio paslaugas teikiančios įmonės pirmosios pajuto neigiamą viruso poveikį. Šių įmonių darbuotojai, kurių net 75 % sudaro moterys, yra išleidžiami neapmokamų atostogų arba atleidžiami iš darbo. Prognozuojama, kad nedarbo lygis šiais metais laikinai išaugs ir pasieks 11 %.

Šalia šios, precendento neturinčios situacijos, moterys susiduria ir su kitomis problemomis bei iššūkiais darbo rinkoje. Palyginus su vyrais, moterys yra rečiau įdarbinamos, dirba mažiau apmokamuose sektoriuose, turi daugiau karjeros pertraukų, dirba mažiau valandų, nes prižiūri vaikus ar nedarbingus suaugusiuosius, sulaukia mažiau paaukštinimų arba juos gauna lėčiau, rečiau pasiekia aukščiausias valdymo pozicijas.

Norėdami prisidėti prie minėtų problemų sprendimo tarptautinio projekto Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje komanda Lietuvoje, Vokietijoje, Slovėnijoje ir Graikijoje sukūrė neformaliojo ugdymo programą „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“. Šia programa siekiama stiprinti pažeidžiamų moterų bei lektorių, dirbančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigose, kurie aktyviai padeda moterims atrasti mokymų kelią į geresnes įdarbinimo galimybes, skaitmeninius ir verslumo įgūdžius.

Apie mokymo programą Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas

Ši neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programa nuo kitų programų skiriasi tuo, kad joje skaitmeninių įgūdžių ugdymas integruojamas su verslumo bei projektų valdymo gebėjimų ugdymu. „Inicijuojant projektą kartu su partnerių organizacijomis ieškojome mokymų strategijos, kuri atlieptų naujus suaugusiųjų ugdymo poreikius“, savo patirtimi dalinasi Inga Žemaitienė, projekto vadovė. „Norėjome kurti prasmingą ir naudingą ugdymo turinį moterims, norinčioms atrasti savo kelią į darbo rinką. Kadangi mūsų organizacijos dirba skaitmeninių technologijų vystymo, verslumo bei projektų valdymo įgūdžių stiprinimo srityse, nusprendėme ieškoti sąsajų tarp šių disciplinų“.

Mokymo programą sudaro 25 tiesioginio mokymo užsiėmimai. Mokymuose dalyvaujančios moterys turi galimybę susipažinti su projektų valdymu, pagrindinėmis projekto valdymo charakteristikomis, išmokti atlikti suinteresuotųjų šalių analizę, parengti projekto darbo apimties dokumentą, Ganto diagramą, projekto darbų išskaidymo struktūrą bei suplanuoti projekto biudžetą. Verslumo įgūdžiai įgyjami per kūrybiškumo, darbo komandoje ugdymą. Dalyviai mokosi atpažinti ir įvertinti galimybes, kelti idėjas, prisiimti atsakomybę. Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai įgyjami, atliekant praktines projektų valdymo užduotis. Dalyviai mokosi naudotis įvairiais nemokamais įrankiais, kuriuos gali naudoti ir kasdieninėje savo bei darbinėje veikloje.

Programa nemokamai gali naudotis suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojai. Programa parengta penkiomis kalbomis: anglų, lietuvių, slovėnų, graikų ir vokiečių. Lietuvišką programos versiją bus galima rasti projekto svetainėje adresu: http://www.e4w.eu/.

Pilotiniai mokymai Lietuvoje

Tam, kad išbandyti sukurtą programą „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“ visose projekto partnerių šalyse vasario – balandžio mėnesiais vyko mokymai. Pilotinių mokymų tikslas – išbandyti naujai sukurtą programą, pasitelkiant tikslines projekto grupes: suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojus ir moteris.

Lietuvoje trijų dienų mokymuose dalyvavo 12 suaugusiųjų švietimo darbuotojų iš Šilutės, Kauno, Panevėžio, Tauragės, Alytaus, Jonavos, Vilniaus r. ir Klaipėdos m. bibliotekų.

„Labai džiaugiuosi už suteiktą galimybę dalyvauti mokymuose“, – sakė Sandra Jablonskienė, Šilutės r. Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos informacijos skyriaus vedėja. „Bibliotekoje inicijuojame labai daug projektų ir šių mokymų metu sustiprinau projektų valdymo žinias, kūrėme projektus komandose, išbandžiau daug nemokamų skaitmeninių įrankių, kuriuos tikrai pritaikysiu atlikdama įvairias darbines užduotis“.

„Pritaikant mokymo metu pateiktus metodus, savo projekto komandoje, inicijavome idėją projektui t.y. sukurti audiogidą pristatantį bibliotekos erdves ir paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims“, – rezultatais džiaugėsi Lina Dubauskienė, Panevėžio miesto bibliotekos darbuotoja. „Šie mokymai skyrėsi nuo kitų, kuriuose teko dalyvauti. Labai patiko idėja integruoti skaitmeninių gebėjimų, verslumo, kūrybiškumo ir projektų valdymo įgūdžių ugdymą kartu“, – pridūrė Lina.

COVID-19 viruso sukelta pandemija koregavo mokymų įgyvendinimo planus. Vienos partnerės šalys suspėjo suorganizuoti tiesioginius mokymus lektoriams, kitos šalys mokymus pasirinko vykdyti nuotoliniu būdu. Iš viso buvo apmokyti 40 suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų. Pasibaigus suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymams į mokymus bus pakviestos moterys, kurios ieško darbo, norėtų susirasti geriau apmokamą darbą, norėtų pradėti savo verslą, vienišos mamos, kaimiškosiose vietovėse gyvenančios moterys. Moterų mokymai perkelti į vasaros laikotarpį. Iš viso mokymuose turėtų sudalyvauti 200 moterų.

Apie projektą

Projektu Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje siekiama atrasti, išnaudoti ir didinti moterų (įskaitant ir mažiau galimybių turinčias) užimtumo bei įsitraukimo į darbo rinką potencialą, padėti moterims pasiekti geriausias įsidarbinimo galimybes ugdant jų „minkštuosius” gebėjimus.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos strateginei partnerystei stiprinti suaugusiųjų mokyme ir yra įgyvendinamas Lietuvoje, Graikijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje.

                                                                                                                           Straipsnį parengė: Laura Grinevičiūtė, VIPT asociacija laura@vipt.lt