„Prisijungusi Lietuva“

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.
    Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

  „Prieš pradėdama lektorės darbą jokių baimių neturėjau, nes esu pratusi daug bendrauti su žmonėmis, tas man patinka. Su mokymų dalyviais sutarti sekėsi puikiai, stengiausi kuo suprantamiau išaiškinti temą. Kartais vieną ir tą patį veiksmą reikėdavo kartoti po keletą kartų, ir nieko keisto tame nebuvo, nes vienam iš „jaunesnių“ studentų buvo 82 metai. Man rūpėjo išmokyti pagrindų. Paskutinę susitikimo dieną paprašiau savo mokinių, kol užpildysiu mokymo dokumentus, kad panaršytų internete. Mane išgąsdino tyla. Pakėlusi galvą, pamačiau, kaip visi įnykę į naršymą bei skaitymą! Pavyko – pagalvojau. Sunkiausia būdavo tada, kai susirinkdavo skirtingo amžiaus dalyviai, nes vyresniems reikia daugiau laiko susivokti ir atlikti veiksmus, o jaunesni tą atlikę turėdavo jų laukti. Kai, kurie mokymų dalyviai, pakviesti bibliotekos darbuotojų, pradžioje buvo skeptiškai nusiteikę skaitmeninių liečiamųjų įrenginių atžvilgiu, bet mokymų pabaigoje džiaugėsi ir kalbėjo, kad Kalėdų Senelio prašys dovanų planšetės. Man tokie žodžiai labai malonūs, tai įrodymas, kad mokymai reikalingi ir naudingi.“

Agata Puncevičienė

   „Visi dalyviai sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus. Manau, jog mūsų visuomenė yra pasiryžusi mokytis naujų dalykų, o amžius tam nėra kliūtis. Vyriausiajam mūsų mokymų dalyviui buvo 86 metai. Labai domėjosi visomis mokymo programomis, naudojosi išmaniuoju telefonu. Per mokymus sužinojo apie Facebook galimybes, kurio dėka surado savo buvusius kaimynus, draugus ir dabar turi galimybę bendrauti.“

Česlava Šatkevič

   „Dalyvavimas projekte „Prisijungusi Lietuva“ buvo man didelis iššūkis. Turėjau iš pradžių pati išmokti bendrauti su auditorija, pasitikėti savimi ir aiškiai savo žinias perteikti mokymų dalyviams. Apmokius kiekvieną grupę, visada pagalvodavau, ką galėčiau padaryti kitaip, kaip galėčiau įdomiau pateikti mokymosi medžiagą, kokius klausimus galiu užduoti, kad užsimegztų diskusija. Todėl toks mokymo procesas niekada nenusibosta. Kiekviena susirinkusi grupė unikali, o jų jau buvo 28. Žmonės skirtingi, turimų žinių lygis skiriasi, o ir temos yra labai aktualios mūsų visų kasdieniniame gyvenime. Kitas iššūkis – kalbos. Vilniaus rajonas pasižymi marga tautine gyventojų sudėtimi, todėl reikia būti pasiruošusiai mokymosi medžiagą pateikti ne tik lietuvių, bet dar lenkų ir rusų kalbomis. Be galo svarbu patiems lektoriams jausti bendravimo su kitais malonumą, būti nuoširdiems, gerai nusiteikusiems, kantriems. Tuomet ir patys dalyviai su mielu noru mokosi, ateina į visus susitikimus, o po mokymų rekomenduoja juos savo draugams, kaimynams, šeimos nariams. Tikrai labai smagu, kai konkrečios vietovės gyventojai patys ateina į biblioteką ir nori užsiregistruoti į mokymus, nes girdėjo gerus atsiliepimus. Dalyvavimas šiame projekte tai puiki galimybė pačiai mokytis, tobulėti, pažinti viešojo kalbėjimo subtilybių ir, kas svarbiausiai, užmegzti naujas pažintis, kviesti mokymų dalyvius į kitus bibliotekose organizuojamus renginius. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ dalyviai artimiau susipažįsta su pačia biblioteka ir joje dirbančiais maloniais bibliotekininkais.“

Elena Radevič