Projektų įgyvendinimas Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose 2023 metais

2023 m. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kartu su struktūriniais padaliniais įgyvendina projektus, kuriuos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis subsidijuoja Šv. Maksimilijono Marijos Kolbe lenkų kalbos plėtros institutas.

Rugpjūčio 17–30 d. Lavoriškių kaime gyvenantiems vaikams bus surengta vaikų stovykla „Būti lenku – garbė“. Stovyklos metu dalyviai gilins žinias apie Lenkijos istoriją, tradicijas ir papročius.

Rugpjūčio 21–25 d. Rudaminoje vyks lenkų jaunimo vasaros stovykla „Lenkų Nobelio premijos laureatų pėdomis“. Projekto tikslas – pagilinti žinias apie lenkų Nobelio premijos laureatų gyvenimą ir kūrybą bei suteikti galimybę patiems pabandyti kurti mažąsias poetines formas.

Rugpjūčio 23–26 d. bus įgyvendinamas projektas „Kas gimė lenku, turi būti patriotas“. Projekto tikslas – toliau plėsti žinias apie maršalą Juzefą Pilsudskį ir jo žmoną Aleksandrą Pilsudską, nes Lenkijos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Aleksandros Pilsudskos metais. Vilniaus krašto jaunimas dalyvaus susitikime Bezdonyse, kurio metu bus skaitoma paskaita „Aleksandra Pilsudska Vilniaus krašte“, aplankys su maršalo žmona susijusias memorialines vietas Suvalkuose ir Varšuvoje.

Rugsėjo 29–30 d. Galgių kaimo gyventojai turės galimybę susipažinti su lenkų romantizmo kūrėjais. Bus keliaujama lenkų bardų pėdomis ir lankomos vietos, susijusios su Adomu Mickevičiumi, Juliušu Slovackiu ir kitais lenkų romantikais.

Maloniai kviečiame dalyvauti renginiuose. Daugiau informacijos apie būsimus renginius galite gauti el. paštu: centrinebiblioteka@vrscb.lt.