2021 gegužės pabaigoje išvydo pasaulį Benjamino Kondrato serijos „Kūrėjų pėdsakais“ 21-oji knyga „Vilniaus ir Švenčionių krašte“

Benjamino Kondrato parengta serija „Kūrėjų pėdsakais“ – išsami Lietuvos regionų literatūrinės kraštotyros serija, skirta mūsų šalies regionų ir atskirų vietovių literatūriniam paveldui. Šios knygos prikelia iš užmaršties nenaudotus originalius šaltinius ir faktus apie Lietuvos kultūros ir meno kūrėjus. Savo knygas autorius vadina mozaika, kuri sudėta ne tik iš kūrėjų aprašymo, bet ir žmonių prisiminimų, kurie pasakoja Lietuvos istoriją.

Pirmoji šio ciklo knyga buvo išleista 1981 metais.

21-ojoje šio ciklo knygoje siūloma pakeliauti per įvairias Vilniaus ir Švenčionių kraštų vietas, kuriuose kūrėjai gimė, augo, mokėsi, dirbo, gyveno, ilsėjosi, mirė ar palaidoti. Daugelio kūrėjų biografijos paįvairinamos atsiminimų, laiškų, dienoraščių ištraukomis, parašytos publicistiniu stiliumi. Toks pasakojimas padeda geriau pažinti aprašomo žmogaus asmenybę, pažiūras, kūrybos ištakas, plečia skaitytojo intelektą, ugdo jausmus, žadina vaizduotę.

Yra kūrėjų biogramų rodyklė ir abėcėlės tvarka rikiuojamų vietovių sąrašas „Kūrėjų pėdsakai“, kuriame surašytos pavardės kūrėjų, kaip nors susijusių su šia vieta.

Rengiant knygą prisidėjo ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Irena Baranovskaja bei Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Liuda Antanienė.

Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – 338 p., [4] iliustr. lap.: iliustr. – Asmenvardžių r-klė: p. 5–7.