Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (PDF, 419 KB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2015 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 183 KB).

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka vykdė supaprastintų neskelbiamų derybų būdu bibliotekinių dokumentų pirkimą.

2015-05-25

Pasirašytos sutartys:
su UAB „Alma litera sprendimai“ (Lietuvoje išleisti bibliotekiniai dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis) – 35111 eurų su PVM.
su UAB „Magazyn Wilenski“ (užsienyje išleisti bibliotekiniai dokumentai lenkų kalba) – 20500 eurų su PVM.
su UAB „Homo sapiens“ (užsienyje išleisti bibliotekiniai dokumentai rusų kalba) – 8500 eurų su PVM.

Bibliotekinių dokumentų pirkimas 2015 metai (PDF, 183 KB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2016 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 356 KB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2017 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 315 KB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2021 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 1,95 МB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2022 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 1,61 МB).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS 2023 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS (PDF, 2 МB).