„Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas“ – Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje startavo naujas projektas

2021 metai paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Šia proga Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, bendradarbiaudama su įvairiomis organizacijomis, pristatys totorių rašto, kuris yra neatsiejama totorių kultūrinio identiteto ir tapatumo dalis, ypatybes.

LDK totoriai yra sukūrę unikalią raštiją, kurioje šalia arabiškų liturginių tekstų tais pačiais arabiškais rašmenimis surašyti religiniai kūriniai turkų, rusėnų ir lenkų kalbomis. Vilniaus krašto totoriai išsaugojo daug savo protėvių rankraščių, kurių negali perskaityti, nes jie parašyti arabiškais rašmenimis. Projekto dėka bus suskaitmenintas unikalus 1937 metų „Praktinis vadovas įvadiniam skaitymui arabų kalba“. Leidinys bus paviešintas, bei jo pagrindu planuojama išleisti papildytą leidinį su paaiškinimais lietuvių kalba. Papildytu leidiniu galės naudotis Vilniaus rajono bibliotekų skaitytojai besidominantys totorių kultūra. Siekiant aktualizuoti  Vilniaus krašto kultūrinį identitetą bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų vaikams, bei vyresnio amžiaus žmonėms, kurie turi išsaugoję senovinius rankraščius. Edukacijos metu dalyviai bus supažindinti su tik totoriams būdingu raštu, jo istorija ir unikalumu. Projekto dėka taip pat bus paruoštos ir išleistos arabų kalbos abėcėlės su raidžių tarimu lietuvių kalba. Pasitelkus šiuolaikines technologijas, edukacija bus pasiekiama ir nuotoliniu būdu.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus rajono savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vladislovo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse, Vilniaus agroekologijos mokymų centras.

Unikali totorių raštija – edukacija Keturiasdešimt Totorių kaime

Rugsėjo 3 dieną Keturiasdešimt Totorių kaime Totorių bendruomenės kultūros centre vietos gyventojai turėjo galimybę susipažinti su unikalia totorių raštija. LDK totoriai yra sukūrę raštą, kuriame šalia arabiškų liturginių tekstų tais pačiais arabiškais rašmenimis surašyti religiniai kūriniai turkų, rusėnų ir lenkų kalbomis. Vilniaus krašto totoriai išsaugojo daug savo protėvių rankraščių, kurių negali perskaityti, nes jie parašyti arabiškais rašmenimis.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka tęsia „Vilniaus krašto totorių rašto ypatybės“ projekto įgyvendinimą ir kartu su imamu Konstantinu Selimovičiumi organizavo edukaciją. Edukacijos metu buvo pristatyta totorių rašto istorija, ypatybės ir jos unikalumas. Vėliau imamas supažindino visus su arabų kalbos abėcėle. Dalyviai patys bandė kaligrafiškai pakartoti raidžių rašymą ir įsiminti šio rašto subtilybes. Tradiciškai, kaip įprasta totorių bendruomenėje, po edukacijos jaukioje aplinkoje visi prisėdo prie puodelio arbatos pasidalinti savo įspūdžiais apie įvykusią edukaciją.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos edukacija „Skaitymo festivalyje“

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka tęsia projekto „Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas“ įgyvendinimą ir rugsėjo 11 dieną savo edukaciją pristatė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos organizuotame „Skaitymo festivalyje“. Šio, jau šeštojo festivalio organizatoriai įsitikinę, jog renginio formatas yra inovatyvus būdas vaikams ir jaunimui pristatyti biblioteką kaip patrauklią erdvę ne tik mokytis, domėtis skaitymu ir literatūra, bet ir leisti laisvalaikį.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, gavusi kvietimą dalyvauti festivalyje, nedvejodama sutiko ir kartu su Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – Muftiato kadijumi imamu Konstantinu Selimovičiumi edukacijos metu supažindino visus dalyvius ir svečius su arabų kalbos abėcėle, totoriams būdingu raštu, jo istorija ir unikalumu. Imamas papasakojo apie savo profesiją, apie totorių tradicijas ir papročius, atsakė į susirinkusiųjų dominančius klausimus.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus rajono savivaldybė.

Edukacija Vilniaus agroekologijos mokymo centre

O štai ir dar viena arabų abėcėlės edukacija, kuri šį kartą vyko Vilniaus agroekologijos mokymo centre Vaidotų kaime. Aštuntos klasės moksleiviai arčiau susipažino su totorių rašto ypatybėmis, su Lietuvos totorių istorija, tradicijomis ir papročiais.

Kiekviena tautinė mažuma – tai neįkainojamas turtas valstybei

Rugsėjo 17 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka visus pakvietė į Keturiasdešimt Totorių kaimą, į baigiamąjį projekto „Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas“ renginį. Keturiasdešimto Totorių kaimo totorių bendruomenės namuose susirinko projekte dalyvaujantys partneriai ir kaimo gyventojai. Taip pat, į renginį atvyko glaudžiai bendradarbiaujanti su vietos bendruomene Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Anželika Rakauskienė.

Renginio pradžioje buvo pristatytos projekto veiklos, kurių metu Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kartu su Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – Muftiato kadijumi imamu Konstantinu Selimovičiumi ir bendradarbiaujant su partneriais, pristatinėjo totorių rašto ypatybes. Šis raštas yra neatsiejama totorių kultūrinio identiteto ir tapatumo dalis. Vilniaus krašto totoriai išsaugojo daug savo protėvių rankraščių, kurių negali perskaityti, nes jie parašyti arabiškais rašmenimis. Taip ir kilo šis sumanymas. Projekto partneris, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka suskaitmenino unikalų 1937 metų „Praktinį vadovą įvadiniam skaitymui arabų kalba“. Šį vadovą Konstantinui padovanojo močiutė Felicija Selimovič. Ir tai buvo pirmasis dokumentas, kuris pažadino Konstantino norą rinkti ir saugoti kitus senovinius rankraščius. Šio praktinio vadovo pagrindu buvo išleistas naujas leidinys su komentarais ir papildymais lietuvių kalba. Projekto dėka taip pat buvo išleista arabų kalbos abėcėlė. Tiek abėcėle, tiek papildytu leidiniu Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose galės naudotis visi besidominantys totorių kultūra, norintys arčiau susipažinti su unikalia raštija. Šie spaudiniai buvo naudojami edukacijose, kurių metu dalyviai praktiškai bandė savo jėgas arabų kalbos raidžių rašyme. Edukacijos vyko Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje, Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių bendruomenės namuose, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus organizuotame „Skaitymo festivalyje“, taip pat Vilniaus agroekologijos mokymo centre. Nuoširdžiai padėkota ir kitiems partneriams: Vladislovo Sirokomlės muziejui Bareikiškėse, už paruoštą gražų lankstinuką projekto viešinimui, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungai ir Keturiasdešimt Totorių kaimo bendruomenei, kurios prisidėjo prie projekto viešinimo ir padėjo šį projektą įgyvendinti.

Po veiklų pristatymo Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič pasakė sveikinimo žodį, įteikė visiems projekte dalyvavusiems partneriams bei dalyviams padėkas ir suvenyrus. Po padėkų įteikimo Konstatinas Selimovičius pristatė savo asmeninę senovinių rankraščių ir leidinių kolekciją. Kiekvienas šios kolekcijos egzempliorius yra unikalus ir turi savo užburiančią istoriją. Šios istorijos sužavėjo renginyje dalyvavusius svečius. Konstantinas savo kalboje pabrėžė, kad kiekviena tauta – tai neįkainojamas turtas valstybei, reikia ją saugoti ir apie ją kalbėti, kad nenukeliautų užmarštin.

Renginio pabaigoje VšĮ „Pas totorius“ vadovė Zita Milkamanovič papasakojo apie tradicinę totorių virtuvę, apie patiekalus, pagamintus degustacijai. Šių patiekalų kvapas ir skonis džiugino tiek akis, tiek gomurį.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka džiaugiasi užsimezgusia partneryste, puoselės ir skatins šį bendradarbiavimą, o to rezultatas – naujai gimę projektai.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus rajono savivaldybė.